Voiko kuljetusliikkeen joustavuus ja ketteryys säilyä kasvun myötä?

Pysähdyin miettimään kuljetusliikkeen joustavuutta ja ketteryyttä, kun uusi asiakas ulkoisti kuljetuksia meille ja kuvasi minulle ensimmäisiä mielikuvia Tavaraläheteistä:

”Nimenä Tavaralähetit loi mielikuvan joustavasta ja ketterästä, kuriiri- tai pikakuljetuksia tekevästä firmasta. Pian kävi kuitenkin ilmi, ettei kyse olekaan muutaman auton kuriirifirmasta, vaan lähes sadan ajoneuvon kuljetusliikkeestä.”

Lue lisää logistiikan ulkoistamisen hyödyistä.

Havahduin, että tosiaan! Me olemme kuljetusliikkeenä edelleen joustava ja ketterä, vaikka liikevaihto on noussut noin kymmenen vuoden aikana kahdesta miljoonasta yli kymmeneen miljoonaan. Olemme edelleen pystyneet lunastamaan lupauksen siitä, että meille soitto riittää ja että palvelemme jokaista asiakasta joka kerta yksilöllisesti. Meidät tavoittaa aina, ja tutut ihmiset palvelevat ja ratkovat kuljetushaasteita päivittäin asiakkaidemme kanssa. Menestys perustuu vahvaan asiakaslähtöiseen lähestymistapaan ja kykyyn reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Joustavuuden ja ketteryyden säilyttäminen suurenakin kuljetusliikkeenä

Asiakkaan palautteesta jäi mielikuva, että lähtökohtaisesti ajatellaan niin, että suuri ei voi olla enää ketterä eikä joustava. Kuinka sitten suuri kuljetusliike voi säilyttää nämä ominaisuudet? Tämä liittyy yrityksen sisäiseen kulttuuriin ja toimintatapoihin. Me olemme panostaneet aktiivisesti siihen, että henkilöstöllä on valmiudet reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Olemme myös löytäneet teknologiaa, joka mahdollistaa prosessien jouhevuuden sekä auttaa meitä pitämään brändilupauksemme asiakkaan suuntaan. Kun pysyy ”lähellä” ja kuuntelee asiakasta, se myös sitouttaa niin, ettei asiakas enää halua irtaantua. Oikeat ja tarkkaan pohditut toimintatavat ja hyvä yrityskulttuuri mahdollistavat kuljetusliikkeen joustavan ja ketterän toiminnan suurestakin koosta huolimatta.

Asiakaslähtöisyys ja hyvä saatavuus avainasemassa

Tärkeä näkökulma on pysyä perusasioiden ympärillä. Joustavuus ja ketteryys eivät synny pelkästään teknologisista investoinneista tai prosessien optimoinnista. Ne kumpuavat syvästä sitoutumisesta asiakaslähtöisyyteen, hyvästä saatavuuden ylläpitämisestä ja sitoutuneesta tiimistä. Kun yritys asettaa asiakkaan tarpeet keskiöön ja rakentaa toimintamallinsa tätä periaatetta tukevaksi, se voi säilyttää joustavuutensa ja ketteryytensä kasvun myötä. Tämä asiakaslähtöinen toimintatapa varmistaa, että asiakkaat kokevat saavansa yksilöllistä ja nopeaa palvelua, mikä puolestaan vahvistaa pitkäaikaisia asiakassuhteita ja tukee yrityksen menestystä. Näin ollen suurikin kuljetusliike voi säilyttää joustavuuden ja ketteryytensä, kunhan se pysyy uskollisena ydinarvoilleen ja priorisoi asiakaspalvelua kaikessa toiminnassaan.

Terkuin,

Annika 🙂

Tavaralähetit on saavuttanut kasvua  ja silti säilyttänyt kuljetusliikkeen joustavuuden ja ketteryyden.

Tuoreimmat artikkelit

29.05.2024 12:07

Voiko kuljetusliikkeen joustavuus ja ketteryys säilyä kasvun myötä?

Lue kuinka Tavaralähetit on säilyttänyt joustavuuden ja ketteryyden kasvun myötä.

12.04.2024 12:09

Biokaasun on todettu olevan puhtain ratkaisu raskaan liikenteen käyttövoimaksi

Perustelut miksi olemme valinneet biokaasun

11.01.2024 14:00

Logistiikan opiskelijoiden ja kuljetusliikkeiden yhteistyö: Tulevaisuuden innovatiiviset ratkaisut logistiikkaan

Yhteistyö on kaksisuuntainen väylä, jossa opiskelija voi rakentaa uraansa ja kuljetusliike saa lisäarvoa nuoren ja motivoituneen työntekijän kautta.

04.03.2024 14:40

Tavaralähettien ja PostNordin yhteistyö alkoi 1.3.2024

Tavaralähetit toimii PostNordin kumppanina nouto- ja jakelutoiminnoissa Keski-Suomen alueella sekä Vantaa – Jyväskylä -runkolinjalla.

Suomen vahvimmat Oiva