Kuljetusala on ympäristöä paljon kuormittava ja ensimmäisenä monelle tulee varmasti mieleen kaasu- ja sähköautojen merkitys päästöjen vähentämiseksi. Kehittyvä ympäristötietoisuus ja ympäristöön liittyvä lainsäädäntö ovat kasvattaneet paineita logistisen ketjun toimintaan. Laaja liikenteen murros on jo käynnissä ja etenee huimaa vauhtia teknologian kehittymisen myötä. Muutos etenee prosessin omaisesti ja on väistämätön kuljetusalalla.

Ajoneuvovalintojen lisäksi on paljon muitakin asioita, joihin kuljetusliikkeiden tulisi panostaa, kun halutaan kiinnittää huomiota ympäristöystävällisiin toimintatapoihin ja muutoksiin logistiikassa. Vihreää logistiikkaan voidaan analysoida ja tutkia kahdesta eri näkökulmasta; strategisesta (suunnittelu) ja operatiivisesta (toiminnallisuus).

Suuri osa vihreästä ajattelusta lähtee strategiasta; organisoinnista ja suunnittelusta. Kun ajoneuvojen reititykset ja aikataulujen optimointi suunnitellaan tehokkaasti, saadaan autot liikkumaan täysinä, niin meno- kuin paluukuormatkin. Liikennevaliokunnan mukaan noin 20% kuorma-autoista liikuttaa paluukuormia tyhjinä Euroopassa.  Joten etenkin paluukuormien täyttöasteita nostamalla positiiviset ympäristöteot kasvavat sekä samalla lisätään yhtiölle kannattavuutta. Tyhjänä ja vajaana ajon minimointi on siis suuri ympäristöteko ja jokaisella kuljetusyrityksellä on mahdollisuus sen suunnitteluun.

Strategisen suunnittelun myötä vähintäänkin yhtä tärkeää on operatiivinen puoli eli toiminta ja päivittäiset teot mitä ympäristön eteen voidaan tehdä. Kuljettajan on tehtävä oikeat reittivalinnat, huomioitava taloudellinen ajotapa ja kiinnitettävä huomiota energian käyttöön ja jätteisiin. Kuljetusyrityksen ajoneuvoihin voidaan asentaa telematiikkalaitteet, joilla saadaan reaaliaikainen tieto ajoneuvojen sijainnista, polttoaineenkulutuksesta ja ajetuista reiteistä. Laadukkaat seurantajärjestelmät antavat arvokasta informaatiota ja takaavat hallittavuuden seurannalle.

Ympäristöystävällinen logistiikka antaa yritykselle myös muuta hyötyä, kuten kilpailukykyä, taloudellista hyötyä, toimintavarmuutta ja jopa paremman työympäristön. Logistiikan vihreämurros on kokonaisvaltainen muutos toimintaympäristössä ja lopputulokseen vaikuttaa ajoneuvovalintojen lisäksi jokainen strateginen ja operatiivinen valinta päivittäisessä toiminnassa.

Tuoreimmat artikkelit

05.08.2022 11:16

BLOGISSA:
Logistiikan työtehtävät tulevaisuudessa

15.05.2022 15:14

Uusi reittikartasto

16.5.2022 alkavat uudet Itä-Suomen reitit

09.05.2022 13:17

Kiertotaloutta tukevat palvelut yrityksille  

Me näemme jätteen ja materiaalin tärkeänä resurssina.

Suomen vahvimmat Oiva