Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

GDPR (General Data Protection Regulation) on EU:n uusi tietosuoja asetus, joka on tullut voimaan 25.5.2018. Sen johdosta Jyväskylän Tavaralähetit Oy on täsmentänyt henkilökohtaisten tietojen käsittelyn periaatteita.

Rekisterinpitäjä
Jyväskylän Tavaralähetit Oy, PL 6, 60511 HYLLYKALLIO, y-tunnus 2694140-7, on Jyväskylän Tavaralähetit Oy:n keräämien ja käsittelemien henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjä.
Puhelin: 0400 602072
Sähköposti: 

Mihin tietoja käytetään?
Kerättyjä tietoja käytetään Jyväskylän Tavaralähetit Oy:n ja asiakkaan välillä sovitun tavarankuljetuspalvelun täyttämiseksi.
Jyväskylän Tavaralähetit Oy tallentaa asiakasrekisteriin nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteet sekä laskutusosoitteet. Asiakasrekisteriin tallennetaan yrityksen y-tunnus, mutta ei koskaan henkilötunnusta (mikäli asiakas ei ole yksityinen elinkeinonharjoittaja).
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • yrityksen nimi
  • y-tunnus
  • yhteyshenkilön nimi
  • yrityksen osoite
  • yhteyshenkilön sähköposti
  • yrityksen / yhteyshenkilön puhelinnumero
  • tiedot tilauksista

Kolmannelle osapuolelle jaettavat tiedot
Jyväskylän Tavaralähetit Oy käyttää kolmansia osapuolia palveluissa, jotka koskevat liiketoimintajärjestelmää, sähköpostia ja pilveen tehtäviä varmuuskopiointeja. Jyväskylän Tavaralähetit Oy voi käyttää alihankkijoita kuljetusten toteuttamiseen. Alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käyttää henkilötietojasi vain tarkoituksiin, jotka on määritelty tässä tietosuojaselosteessa.
Ennen tietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle Jyväskylän Tavaralähetit Oy varmistaa, että osapuoli noudattaa lakeja, kuten tässä tapauksessa GDPR:ää.

Tallentaminen ja säilytysaika
Jyväskylän Tavaralähetit Oy säilyttää tietojasi niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joita varten tiedot alun perin kerättiin. Tietoja voidaan myös säilyttää sovellettavan lain vaatiman ajan. Jyväskylän Tavaralähetit Oy käyttää juoksevia rutiineja sen varmistamiseksi, ettei tarpeettomia tietoja tallenneta, ja että säilytysaika on mahdollisimman lyhyt. Pidemmän ajan passiivisina olleet tiedot poistetaan. Ajotilausten laskutus tallennetaan liiketoimintajärjestelmäämme kirjanpitoa koskevien laillisten velvoitteiden perusteella.

Suostumuksen perusteella kerättävät tiedot
Kun tietoja kerätään muihin kuin tässä tietosuojalausekkeessa jo mainittuihin tarkoituksiin tai muuta lakia ei sovelleta niihin, kuten esim. asiakastutkimuksia varten, Jyväskylän Tavaralähetit Oy ilmoittaa siitä ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden antaa suostumuksesi. Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi, jolloin tiedot poistetaan välittömästi.

Henkilökohtaisten tietojesi turvallisuus
Jyväskylän Tavaralähetit Oy:ssä käsitellään vain tarpeellisia tietoja, ja niitä käsittelevät vain henkilöt, jotka tarvitsevat näitä tietoja parhaan palvelun tarjoamiseksi sekä sopimuksen ja meihin toimittajana asetettujen odotusten täyttämiseksi. Mikäli on syytä epäillä rikosta tai tietomurtoa, otamme välittömästi yhteyttä tietosuojan tarkastuslaitokseen, joka on lakisääteisten toimenpiteiden toteuttamista valvova viranomainen.

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen:
michael.nieminen(at)tavaralahetit.fi