Biokaasun on todettu olevan puhtain ratkaisu raskaan liikenteen käyttövoimaksi

Tänä keväänä 2024 olemme vaihtaneet kaikki runkolinjamme kulkemaan biokaasulla, mikä on meille suuri ympäristöystävällinen teko. Tämä päätös perustuu vankkaan asiantuntijuuteen vuosien varrelta ja Gasumin artikkeli vahvistaa valintaamme. Gasumin artikkelissa (15.3.2024, tästä Gasum artikkeliin) todetaan, että biokaasu on tutkitusti ympäristöystävällisin vaihtoehto raskaisiin kuljetuksiin. Valitsemalla biokaasun kuljetusten käyttövoimaksi yritykset voivat pienentää kasvihuonekaasupäästöjään tehokkaasti. Biokaasulla kulkeva raskaan liikenteen ajoneuvo voi tuottaa jopa negatiivisia kasvihuonekaasupäästöjä. Artikkelissa korostetaan myös biokaasun käytön kustannustehokkuutta ja luotettavuutta, mikä tukee päätöstämme siirtyä biokaasun käyttöön runkolinjoillamme.

Gasumin mukaan suurimmat päästövähennykset saavutetaan uusiutuvalla biokaasulla muiden vaihtoehtoisten käyttövoimien sijaan. Tämä tulkinta perustuu Ranskan öljyinstituutin IFPENin ja Euroopan öljy-yhtiöiden tutkimuslaitoksen Concawen vuonna 2023 julkaisemaan laskuriin, jonka avulla voidaan muuttaa laskenta-arvoja vastaamaan omaa tilannettaan ja valita vertailuun haluamansa käyttövoimat (tästä laskuriin). Laskurin avulla tehdyt vertailut osoittavat, että biokaasu on kirkkaasti ympäristöystävällisin vaihtoehto. Biodieselillä, uusiutuvalla dieselillä, vihreällä vedyllä ja sähköllä kulkevat rekat aiheuttavat elinkaaritarkastelussa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä. 

Kaavio käyttövoimien päästöistä

Taulukko1: Raskaan ajoneuvon koko elinkaaren aikana syntyvät kasvihuonekaasupäästöt eri käyttövoimilla (Gasum; 15.3.2024)

Toinen havaintoihin ja kokemukseen liittyvä tarkastelu osoittaa, että biokaasuun siirtyminen on tehokas tapa vähentää kuljetusten hiilidioksidipäästöjä. Tavaralähetit aloitti yhteistyön Vaasan Oy:n kanssa keväällä 2023 yhteisten vihreiden arvojen saavuttamiseksi ja hyöty on ollut selkeä sekä nopeasti havaittavissa. Kaksi täysperärekkaa ajavat kuutena päivänä viikossa leipää Kiiminki Vantaa välillä ja rekoille kertyy vuodessa yhteensä jopa 600 000 ajokilometriä. ”Vaasan Oy:n tavoitteena on puolittaa kuljetusten hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä, ja biokaasurekkojen käyttöönotto on ollut askel kohti tätä tavoitetta. Esimerkiksi kahden dieselrekan vaihtaminen biokaasurekkoihin on johtanut 608 tonnin hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen vuodessa.” (29.2.2024, Tästä Vaasan Oy:n artikkeliin)

”Pitkien etäisyyksien Suomessa vihreään logistiikkaan siirtyminen on erityisen merkityksellistä. Vaasan Oy:n Suomen kaasurekkojen vaikutusta verrattiin sisaryrityksen Tanskassa käyttämiin sähköautokuljetuksiin, ja tulokset olivat selvät. Kaasurekkojen vaikutus hiilijalanjälkeen oli huomattavasti suurempi kuin sisaryrityksen sähköautojen vaikutus Kööpenhaminassa, vaikka sähköautoja oli käytössä viisi kappaletta, kommentoi Vaasan Oy:n Hannu Nylander.

Biokaasun puhtauden lisäksi Tavaralähettien toinen omistaja Janne Friman on löytänyt muitakin positiivia asioita; ”Kaksi keskeisintä kysymystä biokaasuihin liittyen ovat toimintavarmuus ja biokaasun tankkausmahdollisuudet. Friman kumoaa nämä väitteet vakuuttavasti todeten, että biokaasun tankkausverkosto on laajentunut merkittävästi ja jatkaa kasvuaan. Lisäksi hän korostaa, että Tavaraläheteillä on nyt vuoden kokemus biokaasun käytöstä, ja huolimatta ankarista talviolosuhteista, biokaasukäyttöisten ajoneuvojemme toimintavarmuus on osoittautunut selvästi paremmaksi kuin perinteisillä dieselautoilla. Näin Friman alleviivaa biokaasun käytön tehokkuutta ja luotettavuutta liikenteessä.”

Yhteenvetona voimme todeta, että biokaasu on todettu yhteistyökumppaneiden kesken puhtaimmaksi – ja luotettavimmaksi- ratkaisuksi raskaan liikenteen käyttövoimaksi. Tämä päätelmä korostaa yhteistyökumppaneiden merkitystä ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Oikeiden kumppanien valinta, jotka jakavat samat arvot ja sitoutuvat kestävään kehitykseen, mahdollistaa merkittävät – ja suuremmat! – edistysaskeleet ympäristönsuojelussa. Kumppanuus tarjoaa voimavaroja ja asiantuntemusta, jotka ovat välttämättömiä vaikuttavien ympäristötoimenpiteiden toteuttamisessa. Lisäksi hyvä yhteistyö luo pohjan innovaatioille ja synergialle, mikä voi johtaa kestävämpiin ratkaisuihin. Hyvä kumppanuus toimii myös voimakkaana puskurina kohti yhteisiä tavoitteita. Näin ollen laadukas kumppanuus rakentuu luottamukselle, avoimelle kommunikaatiolle ja yhteiselle sitoutumiselle kestävään kehitykseen.

Kevätterveisin,

Annika Lohva

Tuoreimmat artikkelit

29.05.2024 12:07

Voiko kuljetusliikkeen joustavuus ja ketteryys säilyä kasvun myötä?

Lue kuinka Tavaralähetit on säilyttänyt joustavuuden ja ketteryyden kasvun myötä.

12.04.2024 12:09

Biokaasun on todettu olevan puhtain ratkaisu raskaan liikenteen käyttövoimaksi

Perustelut miksi olemme valinneet biokaasun

11.01.2024 14:00

Logistiikan opiskelijoiden ja kuljetusliikkeiden yhteistyö: Tulevaisuuden innovatiiviset ratkaisut logistiikkaan

Yhteistyö on kaksisuuntainen väylä, jossa opiskelija voi rakentaa uraansa ja kuljetusliike saa lisäarvoa nuoren ja motivoituneen työntekijän kautta.

04.03.2024 14:40

Tavaralähettien ja PostNordin yhteistyö alkoi 1.3.2024

Tavaralähetit toimii PostNordin kumppanina nouto- ja jakelutoiminnoissa Keski-Suomen alueella sekä Vantaa – Jyväskylä -runkolinjalla.

Suomen vahvimmat Oiva