YHTEISTYÖKUMPPANINA NÄRHI OY

Yhteistyökumppani logistiikkaan kannattaa valita tarkoin. Toiminta-alue, vahvuudet, arvot ja toimintatavat kannattaa selvittää hyvin, jotta yhteistyö saadaan pelaamaan hyvin yhteen. Yhteistyön tulisi olla mutkatonta ja innovatiivista niin, että sitä voidaan yhdessä kehittää eteenpäin. Mutkia tulee aina matkan varrelle ja nekin täytyisi pystyä ratkomaan rakentavasti yhdessä. Hyvä yhteistyökumppani hoitaa sovitut asiat kuntoon, ylläpitää sovittuja toimintatapoja, tarjoaa hyvää asiakaspalvelua, tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja säästöjä.

Mutta mikä on kaikkein tärkein asia, mitä hyvä yhteistyö tarjoaa kumppanille? Kilpailukykyä.

Parhaimmillaan hyvä yhteistyö tukee molempien liiketoimintaa ja antaa kykyä pärjätä kilpailussa etusijalla. Yritysten välisestä yhteistyöstä on tullut viime aikoina entistä sitovampaa ja jopa tavoitteet saatetaan luoda yhteisiksi. Yhteistyösuhteista halutaan tehdä pitkäkestoisempia ja ollaan jopa valmiita tekemään yhteisiä investointeja. Näin ollen kustannukset saadaan jaettua, mutta hyöty koskettaa molempia. Myös logistiikka-alalla tämänkaltaiset kumppanuudet ovat lisääntyneet. Ensisijaisesti yhteistyösuhteiden toimivuuteen vaikuttavana tekijänä nähdään luottamus yritysten välillä. Ja käytännön ja toimivuuden kannalta tiedon vaihdon täytyy pelata moitteettomasti. Kuitenkin yhteistyön tärkein asia on molempien osapuolien ymmärrys siitä, mitä kilpailuetua toinen kumppani toiselle tuo. Voit lukea lisää logistiikan ulkoistamisesta täältä.

Yhteistyö voi olla jopa niin aktiivista, että kahden yrityksen erilliset toiminnat muodostavat yhteisen toimitusketjun. Yhteisen toimitusketjun seurauksena tavaroiden läpimenoaika voi huomattavasti nopeutua. Siitä seuraa se, että voidaan tarjota paremmat toimitusajat sekä asiakaspalvelu. Yhteistyökumppani Närhi Oy:n kanssa toiminta on aloitettu vuonna 2017 ja vuonna 2019 yhteistyö alkoi kehittymään merkittäväksi. Kumppanuus kantaa juuri niitä hyötyjä ja etuja mitä hyvä yhteistyösuhde tuo tullessaan; luottamusta, sitoutumista, tehokkuutta ja ennen kaikkea sitä kilpailukykyä. Kommunikointi ja yhteistyö ovat päivittäistä ja yhdessä suunniteltua niin, että Närhi Oy saa asiakkailleen mahdollisimman pitkän myyntiajan ja seuraavalle aamulle varhaisen toimituksen loppuasiakkaalle saakka. Samassa kiinteistössä oleminen Närhi Oy:n kanssa mahdollistaa useamman noudon päivän aikana, nopean reagoinnin ja joustavuuden ja kokonaisvaltaista kustannustehokkuutta lähetyksien toimitusketjun suunnitteluun. Lähetykset noudetaan joka ilta sisäkautta ja ne ovat reitillä juuri sopivasti sortattuna, kun runkokuljetukset lähtevät liikkeelle eri puolelle Suomea. Tällä hetkellä Tavaralähetit toimittaa suurimman osan Närhi Oy:n lähetyksistä varhaisjakeluna heidän asiakkailleen ja yhteisenä tavoitteena on lisätä yhteistyötä koko ajan. Merkittävän kilpailuedun tavoittaminen on etu myös myyjälle myyntitilanteissa, on helpompi erottua kilpailijoista, kun pystyy tuomaan esille vahvoja argumentteja. Tässä lainaus Närhi Oy:n myyntipäällikkö Arto Mäenpäältä:

” TAVARALÄHETTIEN LAAJAN JA NOPEAN VERKOSTON VUOKSI OLEMME SAANEET OMAA PALVELUA JA TOIMINTAVARMUUTTA PARANNETTUA”

Närhi Oy:n verkkosivuille pääset tästä.

Yhteistyökumppani Närhi Oy:n sillassa. Närhi Oy:n varaosat ovat varhaisjakelussa Tavaraläheteillä ympäri Suomen.

Tuoreimmat artikkelit

29.05.2024 12:07

Voiko kuljetusliikkeen joustavuus ja ketteryys säilyä kasvun myötä?

Lue kuinka Tavaralähetit on säilyttänyt joustavuuden ja ketteryyden kasvun myötä.

12.04.2024 12:09

Biokaasun on todettu olevan puhtain ratkaisu raskaan liikenteen käyttövoimaksi

Perustelut miksi olemme valinneet biokaasun

11.01.2024 14:00

Logistiikan opiskelijoiden ja kuljetusliikkeiden yhteistyö: Tulevaisuuden innovatiiviset ratkaisut logistiikkaan

Yhteistyö on kaksisuuntainen väylä, jossa opiskelija voi rakentaa uraansa ja kuljetusliike saa lisäarvoa nuoren ja motivoituneen työntekijän kautta.

04.03.2024 14:40

Tavaralähettien ja PostNordin yhteistyö alkoi 1.3.2024

Tavaralähetit toimii PostNordin kumppanina nouto- ja jakelutoiminnoissa Keski-Suomen alueella sekä Vantaa – Jyväskylä -runkolinjalla.

Suomen vahvimmat Oiva