Mitä kaikkea logistiikan suunnittelu pitää sisällään?

Logistiikan suunnittelussa on otettava huomioon toimitusaika ja -täsmällisyys, toimitusvarmuus ja toimituslaatu.  Tavaran kuljettamisen lisäksi Tavaralähettien ydinosaamiseen kuuluu kuljetusketjun suunnittelu juuri edellä mainitut kriteerit huomioiden. Logistiikan suunnittelun päätehtävänä on valita ja toteuttaa kuljetus aina sen hetkisen kuljetustarpeen mukaan. Kuljetustarve ja kuljetettava tavara ovat lähes joka kerta erilaiset. Kuljetuskustannukset pyritään minimoimaan oikeilla reittivalinnoilla, toimitusketjun nopeudella, turhalla välivarastoinnilla ja -käsittelyllä ja niin, että tarvittaessa lämpö- tai kylmäketju ei katkea. Kustannusten minimointi ja tehokkuuden parantaminen ovat logistiikan suunnittelun tavoite. Reittejä optimoimalla ja aikatauluja muokkaamalla päästään tähän tavoitteeseen. Kaiken keskiössä on pidettävä huolta myös asiakastyytyväisyydestä ja toimituslaadusta, koska ne ovat tällä hetkellä suurin myyntivaltti logistiikassa.

Tavaraläheteillä on osaava ja ammattitaitoinen tiimi asiantuntijoita suunnittelemassa myös teidän logistisia haasteita. Tiimiasiantuntijoilla on vuosikymmenten kokemus niin jakelu- kuin runkoliikenteen päivittäisestä järjestelystä ja suunnittelusta. Itse ei kannata yrittää ratkoa liian hankalia logistiikan suunnittelun haasteita vaan antaa se Tavaralähettien tehtäväksi. Me suunnittelemme kertaluontoisen lähetyksen toimitusketjun ja siihen riittää vain puhelinsoitto. Otamme mielellään myös vastuullemme suunnitella jokapäiväiset säännölliset kuljetukset ja tehdä yhteistyötä kumppanina. Kumppanina otamme vastuun täysin asiakkaan logistiikasta vuoden jokaisena päivänä. 

Sen lisäksi, että suunnittelemme mahdollisimman nopeaa ja kustannustehokasta logistiikkaa, haluamme pitää kaiken toimintamme läpinäkyvänä. Läpinäkyvyys tulee esille toimitusketjun ja kaluston reaaliaikaisena seurantana, informaation mahdollisimman tehokkaana jakamisena sekä sidosryhmätoiminnan avoimuudella tahojen välillä. Turvallisuus on myös hyvin tärkeä osa järkevää logistiikkaa. Logistiikkaan liittyy paljon erilaisia säännöksiä kuten kuljettajien lepoaika työvuorosuunnittelussa tai vaikka vaarallisten aineiden kuljetus. Lisäksi vihreät arvot ja logistiikka ovat jo välttämätön asia huomioida, suunnittelun täytyy olla kestävää ja luontoa mahdollisimman paljon kunnioittavaa. On siis monia asioita, jotka täytyy huomioida suunnittelussa, jotta logistiikkaa voidaan toteuttaa kannattavasti.

Kun kaikki edellämainitut seikat huomioidaan, logistiikan suunnittelu voi olla hyvin monimutkaista. Siksi näitä asioita ei kannata ratkoa yksin.

Me autamme mielellämme,

Annika 🙂

Yhteystietoni löydät täältä.

Tuoreimmat artikkelit

29.05.2024 12:07

Voiko kuljetusliikkeen joustavuus ja ketteryys säilyä kasvun myötä?

Lue kuinka Tavaralähetit on säilyttänyt joustavuuden ja ketteryyden kasvun myötä.

12.04.2024 12:09

Biokaasun on todettu olevan puhtain ratkaisu raskaan liikenteen käyttövoimaksi

Perustelut miksi olemme valinneet biokaasun

11.01.2024 14:00

Logistiikan opiskelijoiden ja kuljetusliikkeiden yhteistyö: Tulevaisuuden innovatiiviset ratkaisut logistiikkaan

Yhteistyö on kaksisuuntainen väylä, jossa opiskelija voi rakentaa uraansa ja kuljetusliike saa lisäarvoa nuoren ja motivoituneen työntekijän kautta.

04.03.2024 14:40

Tavaralähettien ja PostNordin yhteistyö alkoi 1.3.2024

Tavaralähetit toimii PostNordin kumppanina nouto- ja jakelutoiminnoissa Keski-Suomen alueella sekä Vantaa – Jyväskylä -runkolinjalla.

Suomen vahvimmat Oiva