Mitä eri asioita tulee ottaa huomioon logistiikkapalveluiden vertailussa?

Logistiikkapalveluiden ulkoistamista miettii moni yritys. Osa haluaa panostaa omaan ydinosaamiseen luovuttamalla logistiikan suunnittelun kumppanille, joillekin päällimmäinen syy ulkoistamiseen on puhtaasti saavutettavat taloudelliset säästöt. Alkuun motiivit ulkoistamiseen voivat olla hyvinkin yksilöllisiä, mutta lopulta hyödyt ovat moninaiset. Suurimmat hyödyt näkyvät mm. prosessien tehokkuutena ja sujuvuutena, taloudellisena kannattavuutena sekä asiantuntijuuden kasvuna yrityksessä. On myös totta, että ulkoistamisen hyödyt vaihtelevat suuresti riippuen kuljetusliikkeestä, johon palvelu implementoidaan ja suurin hyöty saadaan, kun tässä onnistutaan. Logistiikan ulkoistamisen yksi kompastuskivi on se, että osataan valita oikea logistiikkakumppani.

Mitä eri asioita tulee ottaa huomioon logistiikkapalveluiden vertailussa? Entä millaisia asioita tulee miettiä, kun valitaan logistiikkakumppania?

Jotta hyödyt saadaan maksimoitua, on edellytys se, että onnistutaan valitsemaan kumppaniksi yritys, joka tukee samoja periaatteita sekä toimii samojen arvojen mukaisesti. Arvomaailma kertoo jo paljon logistiikkayrityksen tavasta toimia, mitä käytännön asioita pidetään tärkeinä ja mihin ei panosteta niin paljon. Esimerkiksi verkkokauppa asiakas haluaa toimituksen perille nopeasti, joten silloin on valittava logistiikkakumppani, jonka toimitusvarmuus ja -nopeus ovat arvoasteikossa korkealla. Tai jos tarvitset kuljetuksia herkille elintarvikkeille, täytyy valita kuljetusliike, joka panostaa lämpösäädeltyihin kuljetuksiin. Varaosakuljetuksissa taas kannattaa valita kuljetusliike, joka panostaa varhaisiin aamujakeluihin. Kuljetusliikkeen kokoluokka myös vaikuttaa useaan asiaan kuten palvelun joustavuuteen tai mahdollisuuteen tarjota nopeaa reagointikykyä.

Logistiikka on hektistä ja kokoaikaista toimitusketjujen hallintaa. Käytännön tason tavaravirtojen huolellinen hallinta, kuljetusten tarkka aikataulutus, ajoneuvovalinnat ja reitittäminen vaativat sujuvaa vuorovaikutusta logistiikkakumppanin kanssa. Vaikka logististen haasteiden ratkominen kuuluu kuljetusliikkeelle, on palvelun ostajan pystyttävä kommunikoimaan vaivattomasti logistiikkakumppanin kanssa. Tämän vuoksi logistiikkapalveluiden vertailussa on hyvä ottaa etukäteen selvää tiimistä, vuorovaikutuksesta ja saatavuudesta. Millainen tiimi on toiminnan takana? Kuinka helppoa on tavoittaa oikea henkilö? Kuinka kuljetustilauksen tekeminen saadaan sujuvaksi? Tiimityöstä kumpuaa logistiikkayrityksen pohja koko toiminnalle ja loistavan tiimin toiminta heijastuu yrityksen kaikkiin toimintoihin väistämättä.

Tutustu siis logistiikkakumppaniisi perusteellisesti ennen valintaasi. Parhaimmillaan yhteinen symbioosi antaa molemmille huomattavaa hyötyä sekä tukea omiin prosesseihin.

Terveisin, Annika

Tuoreimmat artikkelit

29.05.2024 12:07

Voiko kuljetusliikkeen joustavuus ja ketteryys säilyä kasvun myötä?

Lue kuinka Tavaralähetit on säilyttänyt joustavuuden ja ketteryyden kasvun myötä.

12.04.2024 12:09

Biokaasun on todettu olevan puhtain ratkaisu raskaan liikenteen käyttövoimaksi

Perustelut miksi olemme valinneet biokaasun

11.01.2024 14:00

Logistiikan opiskelijoiden ja kuljetusliikkeiden yhteistyö: Tulevaisuuden innovatiiviset ratkaisut logistiikkaan

Yhteistyö on kaksisuuntainen väylä, jossa opiskelija voi rakentaa uraansa ja kuljetusliike saa lisäarvoa nuoren ja motivoituneen työntekijän kautta.

04.03.2024 14:40

Tavaralähettien ja PostNordin yhteistyö alkoi 1.3.2024

Tavaralähetit toimii PostNordin kumppanina nouto- ja jakelutoiminnoissa Keski-Suomen alueella sekä Vantaa – Jyväskylä -runkolinjalla.

Suomen vahvimmat Oiva