Kuinka pitää kuljetusala vetovoimaisena?

Kuljetusala on tärkeä osa modernia yhteiskuntaa, joka tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia ammattilaisille. Kuljetusala kasvaa jatkuvasti. Tämä kasvu johtaa suureen tarpeeseen koulutetuille kuljetusalan ammattilaisille, jotka voivat varmistaa turvallisen, tehokkaan ja nopean tavaroiden kuljetuksen. Kuljetusalaan liittyvät työtehtävät ovat hyvin monipuolisia ja vaihtelevia, ja ne edellyttävät monenlaisia taitoja ja osaamista. Yksi kuljetusalan haasteista on koulutetun henkilöstön saatavuus, joka on tärkeä tekijä alan tulevaisuuden menestyksen kannalta.

 ”Kuljettamista ei lähivuosikymmenien aikana pystytä juurikaan automatisoimaan. Kuljetusala tarvitsee merkittävän määrän työvoimaa lisääntyvien kuljetustarpeiden hoitamiseksi. Niin tavaroiden kuin henkilöiden turvallinen kuljettaminen on vahvaa osaamista vaativa, vastuullinen tehtävä” muistuttaa LiikenneSuomi-ryhmä, johon kuuluvat Linja-autoliitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Taksiliitto (teksti julkaisu 15.3.2023 https://skal.fi/tiedotteet/liikennesuomi-kuljetusalalle-tarvitaan-koulutettuja-ammattilaisia/ )

Kuljetusalan ammattilaisten rooli on erityisen tärkeä tulevaisuuden haasteiden edessä. Kuljetusala muuttuu jatkuvasti teknologian kehityksen ja ympäristövaatimusten myötä. Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja digitalisaatio ovat tulevaisuuden haasteita, joihin kuljetusalalla tulee vastata. Tämä edellyttää alan ammattilaisten jatkuvaa kehittymistä ja kouluttautumista uusien haasteiden ratkaisemiseksi. Koulutuksen täytyy olla relevanttia, uudistua ja olla ajanhermoilla, jotta ammattilaiset voivat kehittää osaamistaan ja pysyä ajan tasalla alan vaatimuksista.

Kuinka jokainen kuljetusliike voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen,

että kuljetusala pysyy vetovoimaisena myös tulevaisuudessa ?

Henkilöstön hyvinvointi: Hyvinvoiva henkilöstö on tärkeä alan menestyksen kannalta. Siksi on tärkeää tarjota hyvät työolosuhteet, turvalliset työvälineet, mukavat työvaatteet, toimiva kalusto, jotta henkilöstö voi suoriutua työstään tehokkaasti. Lisäksi, on tärkeää tarjota mahdollisuuksia oman uran kehittämisessä. Työaikalainsäädäntö on yksi tärkeä osa henkilöstön hyvinvointia. Työaikalaki määrittelee säännöt työajasta, lepoajoista ja ylityöstä. Se turvaa työntekijöiden oikeudet terveelliseen työympäristöön, riittäviin lepoaikoihin ja työajan kohtuullisuuteen. Tämä parantaa työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia, ja näin ollen myös edistää kuljetusalan houkuttelevuutta tulevaisuudessa.

Kuljetusalan positiivinen brändi: Kuljetusalasta tulee tehdä positiivinen ja houkutteleva ammattiala ja tästä jokainen kuljetusliike on vastuussa. Yrityksen täytyy pitää brändilupaus niin asiakkaille kuin työntekijöilleen. On tärkeää kehittää alan mainetta ja rakentaa brändejä, jotka houkuttelevat uusia ammattilaisia alalle ja lisäävät tyytyväisyyttä nykyisten työntekijöiden keskuudessa.

Teknologian hyödyntäminen ja innovatiiviset ratkaisut: Kuljetusalalla on käytössä monia teknologisia ratkaisuja, jotka voivat tehdä työstä tehokkaampaa ja turvallisempaa. On tärkeää tarjota koulutusmahdollisuuksia uusien teknologioiden käyttöön, jotta ammattilaiset voivat hyödyntää niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Kuljetusliikkeet voivat kehittää ja ottaa käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, jotka tekevät kuljetusprosessista tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää. Tämä auttaa alan kehittymisessä ja lisää sen houkuttelevuutta asiakkaiden ja potentiaalisten työntekijöiden silmissä.

Ympäristöystävällisyys: Ympäristöasiat ovat tärkeässä roolissa kuljetusalalla. On tärkeää kehittää ympäristöystävällisiä kuljetusratkaisuja ja tarjota koulutusta niiden käyttöön, jotta ammattilaiset voivat toimia vastuullisesti ympäristön kannalta. Kestävä kehitys on nykyhetkeä ja tulevaisuutta, jota uuden sukupolven työntekijät pitävät hyvin merkityksellisenä.

Sidosryhmäyhteistyö: Kuljetusliikkeet voivat tehdä yhteistyötä muiden alan toimijoiden, kuten koulutuslaitosten, asiakkaiden ja viranomaisten kanssa, jotta alan kehittymistä ja houkuttelevuutta voitaisiin edistää yhteistyöllä.

Terkuin, Annika Lohva

p.040-5510532

Käy lukemassa meidän brändistrategiasta ja arvoista täältä!

Ammattitaistoista ja osaavaa henkilökuntaa tarvitaan – kuljetusala täytyy pitää vetovoimaisena.

Tuoreimmat artikkelit

29.05.2024 12:07

Voiko kuljetusliikkeen joustavuus ja ketteryys säilyä kasvun myötä?

Lue kuinka Tavaralähetit on säilyttänyt joustavuuden ja ketteryyden kasvun myötä.

12.04.2024 12:09

Biokaasun on todettu olevan puhtain ratkaisu raskaan liikenteen käyttövoimaksi

Perustelut miksi olemme valinneet biokaasun

11.01.2024 14:00

Logistiikan opiskelijoiden ja kuljetusliikkeiden yhteistyö: Tulevaisuuden innovatiiviset ratkaisut logistiikkaan

Yhteistyö on kaksisuuntainen väylä, jossa opiskelija voi rakentaa uraansa ja kuljetusliike saa lisäarvoa nuoren ja motivoituneen työntekijän kautta.

04.03.2024 14:40

Tavaralähettien ja PostNordin yhteistyö alkoi 1.3.2024

Tavaralähetit toimii PostNordin kumppanina nouto- ja jakelutoiminnoissa Keski-Suomen alueella sekä Vantaa – Jyväskylä -runkolinjalla.

Suomen vahvimmat Oiva