LOGISTIIKAN TYÖTEHTÄVÄT TULEVAISUUDESSA

Logistiikka elää suurinta murroksen aikaa kautta aikojen. Kysynnän vaihtelu ja muutos, ulkoistaminen, sidosryhmien asettamat vaatimukset, yrityksien sisäiset tuottavuus- ja kehitystavoitteet muokkaavat rakenteita logistiikassa ja korostavat prosessien hallintaa ja kehittämistä. Muutokseen ja uusiin tarpeisiin on vastattava tavalla tai toisella. Logistiikka toimii lähes aina kuluttajalähtöisesti.

Tulevaisuudessa ihmisen merkitys logistiikassa koetaan vähenevän, kun tilalle tulee tekoälyä, pilvilogistiikkaa, automaatiota ja ennakoivaa analytiikkaa. Itse en tähän kuitenkaan usko. Paineen ja vaatimusten takia logistiikkakeskuksista tulee entistä monipuolisempia toimintayksiköitä, jotka vaativat kokonaisnäkemystä ja kattavaa käsitystä logistiikan prosessien kehittämisestä.

Varastot ovat automatisoitavissa, päivittäiset rutiinit digitalisoituvat, mutta kokonaisuuksien hahmottamiseen tarvitaan osaamista ja uudenlaista näkemystä. Eli uskon, että logistiikka alalla työtehtävät säilyvät, mutta muovautuvat merkittävästi. Ihmistä ei myöskään voida korvata kuormaus- ja purkutilanteissa ja kuljettaja on hyvin usein kuluttajan ainoa ihmiskontakti koko tilausketjussa, jota ei jakelurobotti voi koskaan korvata.

Ihmiskontakti on ehdoton myös brändin ja

palvelukokonaisuuden rakentamisen kannalta,

sillä jokainen kohtaaminen rakentaa yritysbrändiä.

Vaikka automaatio jatkaa kehittymistään logistiikassa, tulee osaavan henkilökunnan roolin merkitys korostumaan kilpailukyvyn varmistamiseksi – ilman taitavaa, innovoivaa, relevanttia ja laajaa osaamispohjaa omaavaa työvoimaa ei kehitystarpeisiin pystytä vastaamaan. Yritysten täytyy kartoittaa osaamistaan niin, että saavutetaan osaamis- ja asiantuntijuustaso, joka mahdollistaa kasvualustan tarvittavalle innovoinnille, sillä innovaattorit menestyvät paremmin.

Tulemme aina liikuttamaan tavaraa paikasta toiseen ja digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia. Logistiikan kehitys ei tulevaisuudessa tule viemään työpaikkoja alalta vaan luo uusia ammatteja ja uudenlaisia työtehtäviä. Tämän vuoksi en koe syytä huoleen. Ihmisen rooli keskittyy lisäarvoa tuottavaan toimintaa, mitä ei pystytä automatisoimaan. Myös asiakaspalvelu, palvelumuotoilu ja brändi vaativat aina ihmisen välittyäkseen aitona.

Loppukesän terveisin,

Annika

Tuoreimmat artikkelit

Teemu Harju

21.03.2023 11:06

Kuinka pitää kuljetusala vetovoimaisena?

Kuinka jokainen kuljetusliike voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että kuljetusala pysyy vetovoimaisena?

08.02.2023 14:51

Kuljetusliikkeenä poistamme ulkoistamisen murheet

Tavaralähetit kumoaa haasteet ja riskit

06.01.2023 10:53

TIEDOTE YRITYSKAUPASTA

Jyväskylän Tavaralähetit Oy on ostanut Kuljetusliike Jokilaakson Liikenne Oy:n liiketoiminnan 05.01.2023. Yrityskauppa astuu voimaan 16.01.2023.

05.08.2022 11:16

BLOGISSA:
Logistiikan työtehtävät tulevaisuudessa

16.12.2021 12:46

Ajankohtaista

Otamme polttoainelisän käyttöön 1.1.2022

Suomen vahvimmat Oiva