LOGISTIIKAN TYÖTEHTÄVÄT TULEVAISUUDESSA

Logistiikka elää suurinta murroksen aikaa kautta aikojen. Kysynnän vaihtelu ja muutos, ulkoistaminen, sidosryhmien asettamat vaatimukset, yrityksien sisäiset tuottavuus- ja kehitystavoitteet muokkaavat rakenteita logistiikassa ja korostavat prosessien hallintaa ja kehittämistä. Muutokseen ja uusiin tarpeisiin on vastattava tavalla tai toisella. Logistiikka toimii lähes aina kuluttajalähtöisesti.

Tulevaisuudessa ihmisen merkitys logistiikassa koetaan vähenevän, kun tilalle tulee tekoälyä, pilvilogistiikkaa, automaatiota ja ennakoivaa analytiikkaa. Itse en tähän kuitenkaan usko. Paineen ja vaatimusten takia logistiikkakeskuksista tulee entistä monipuolisempia toimintayksiköitä, jotka vaativat kokonaisnäkemystä ja kattavaa käsitystä logistiikan prosessien kehittämisestä.

Varastot ovat automatisoitavissa, päivittäiset rutiinit digitalisoituvat, mutta kokonaisuuksien hahmottamiseen tarvitaan osaamista ja uudenlaista näkemystä. Eli uskon, että logistiikka alalla työtehtävät säilyvät, mutta muovautuvat merkittävästi. Ihmistä ei myöskään voida korvata kuormaus- ja purkutilanteissa ja kuljettaja on hyvin usein kuluttajan ainoa ihmiskontakti koko tilausketjussa, jota ei jakelurobotti voi koskaan korvata.

Ihmiskontakti on ehdoton myös brändin ja

palvelukokonaisuuden rakentamisen kannalta,

sillä jokainen kohtaaminen rakentaa yritysbrändiä.

Vaikka automaatio jatkaa kehittymistään logistiikassa, tulee osaavan henkilökunnan roolin merkitys korostumaan kilpailukyvyn varmistamiseksi – ilman taitavaa, innovoivaa, relevanttia ja laajaa osaamispohjaa omaavaa työvoimaa ei kehitystarpeisiin pystytä vastaamaan. Yritysten täytyy kartoittaa osaamistaan niin, että saavutetaan osaamis- ja asiantuntijuustaso, joka mahdollistaa kasvualustan tarvittavalle innovoinnille, sillä innovaattorit menestyvät paremmin.

Tulemme aina liikuttamaan tavaraa paikasta toiseen ja digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia. Logistiikan kehitys ei tulevaisuudessa tule viemään työpaikkoja alalta vaan luo uusia ammatteja ja uudenlaisia työtehtäviä. Tämän vuoksi en koe syytä huoleen. Ihmisen rooli keskittyy lisäarvoa tuottavaan toimintaa, mitä ei pystytä automatisoimaan. Myös asiakaspalvelu, palvelumuotoilu ja brändi vaativat aina ihmisen välittyäkseen aitona.

Loppukesän terveisin,

Annika

Tuoreimmat artikkelit

29.05.2024 12:07

Voiko kuljetusliikkeen joustavuus ja ketteryys säilyä kasvun myötä?

Lue kuinka Tavaralähetit on säilyttänyt joustavuuden ja ketteryyden kasvun myötä.

12.04.2024 12:09

Biokaasun on todettu olevan puhtain ratkaisu raskaan liikenteen käyttövoimaksi

Perustelut miksi olemme valinneet biokaasun

11.01.2024 14:00

Logistiikan opiskelijoiden ja kuljetusliikkeiden yhteistyö: Tulevaisuuden innovatiiviset ratkaisut logistiikkaan

Yhteistyö on kaksisuuntainen väylä, jossa opiskelija voi rakentaa uraansa ja kuljetusliike saa lisäarvoa nuoren ja motivoituneen työntekijän kautta.

04.03.2024 14:40

Tavaralähettien ja PostNordin yhteistyö alkoi 1.3.2024

Tavaralähetit toimii PostNordin kumppanina nouto- ja jakelutoiminnoissa Keski-Suomen alueella sekä Vantaa – Jyväskylä -runkolinjalla.

Suomen vahvimmat Oiva